Prosjekter
Ridder
Illustrasjon/Design
Storyboard/Konsept
Storyboard/Konsept
Prosjektoversikt
Ridder
Heime
Storyboard/Konsept

Hedvig Lien gjør illustrasjoner og design i den stilarten kunden må ønske og legger mye interesse i å nå akkurat det uttrykket kunden forestiller seg. Galleriet viser noen av disse arbeidene.