Prosjekter
Ridder
Illustrasjon/Design
Storyboard/Konsept
Storyboard/Konsept
Prosjektoversikt
Ridder
Heime
Storyboard/Konsept

Storyboard, i mangel av et godt norskt ord, viser i enkle tegninger hvordan man ser for seg den ferdige filmen. Dette er et felt jeg interesserer meg sterkt for og et område jeg stadig utvikler. Et godt storyboard er uvurderlig for regissøren I det videre arbeidet med filmen. Det kan være helt enkelt i sin form, men også komplekst og vise alt fra kamerabevegelser, linsevalg, lysføring og bevegelse av skuespillere og props. Storyboard er et uvurderlig redskap i reklame-, film og tvproduksjon.